ajax loader

Standerhejsning/standerstrygning
Ved sæsonens begyndelse er der standerhejsning. Det foregår altid en søndag kl.12. Standeren hejses og der synges et par sange fra ABC sangbogen. Formanden holder en kort tale.
Herefter er der arrangeret kaffe og let traktement med brød og pålæg i klubhuset.
Der er ingen tilmelding. Klubben betaler.

Et lignende arrangement foregår ved standerstrygningen.

Pinsetur
Pinselørdag er klubben vært med grillpølser ca. kl.18 i fremmed havn.
Normalt foregår det udendørs.
Musik og sang må de deltagende selv medbringe.
Stedet vil blive bekendtgjort ved opslag og på hjemmeside.
Der er ingen tilmelding til dette arrangement.
Hvis vejret ikke tillader at vi spiser ude vil der være mulighed for læ i form af klubhus, telt, presenning eller lignende (regntøj).

Sommerfesten
Årets fest er sommerfesten der afholdes i august-september i klubbens mastebygning. Der købes mad udefra. Så vidt mulig er der levende musik. Efter middagen er der mulighed for dans.
Arrangementet betales af deltagerne evt. med tilskud af klubben.
Drikkevarer købes til meget rimelige priser i baren.
Der er bindende tilmelding til dette arrangement.

Grillaftener
De ikke arrangerede fester på grillpladsen er der dog mange som forbinder med klub liv. Selvom det ofte er de samme personer der mødes, er der absolut ikke tale om et lukket selskab. Det er hyggeligt at se nye mennesker. Hvis der er et ledigt hjørne på grillen er det godt at få det lukket så grillen kan holde på, ”varmen”.

Vi håber at se mange, og gerne mange nye!