ajax loader
DS Logo

Aabenraa Båd Club er medlem af Dansk Sejlunion

Derfor har vi også vores egen klubmåler. Det vil sige, har du en sejlbåd og vil have lavet et målerbrev, ændret det gamle målerbrev klarer vores egen måler det.

Hvad er et målerbrev?

Det er et dokument hvor alle bådens og sejlenes data er påført, og hvor DS er nået frem til et handicap mål for netop din båd. Med et målerbrev kan du efterfølgende deltage i kapsejladser overalt hvor man kræver et sådan. F.eks. Fyn Rundt, Sjælland Rundt eller Als Rundt. Hos mange sejlklubber kræver man at båden har et målerbrev for at deltage i deres kapsejladser.

Hvad skal måles ved en båd?
Sejl der bruges til kapsejladsen skal måles, bådens vægt og fylde i vandet skal måles.
Når man f.eks. køber et nyt sejl har producenten, i de fleste tilfælde målt sejlet, og i slået beviset, en sejlknap, en slags plombering. Mange sejlbådes skrog er allerede målt i de fleste tilfælde, men hvis man er ejer af en bådtype som der ikke produceres mange af, eller det er en One Off, er det måske nødvendigt med en opmåling og vejning, efter helt bestemte foreskrifter.

Hvad er prisen for opmåling?

Takster for måling er følgende:

Komplet måling (rig, sejl, skrog og vejning*): 250 kr.
Komplet standardmåling (rig, sejl og fribord): 175 kr.
Komplet skrogmåling: 165 kr.
Rig og sejlmåling: 125 kr.
Mere end 1 sejl til samme båd: 100 kr.
1 sejl: 50 kr.
Ændringer på skrog og rig: 50 kr.
Vejning*: 50 kr.
  • *Ved vejning aftales kranpris og tidspunkt med kranfører.
  • Der skal betales gebyr til DS for et nyt målerbrev
  • Der er gebyr for hver sejlknap til DS
  • Inden måling af skrog og vejning, skal båden bringes i måleklar stand
  • Vægten skal rekvireres.
  • Der skal betales til sejladsudvalget.

Du kan få flere informationer ved at bruge Dansk Sejlunions hjemmeside:

www.sejlsport.dk

Du kan også finde en liste over alle registrerede målebreve med linket herunder:

www.websejler.dk