ajax loader
DS Logo

Aabenraa Båd Club er medlem af Dansk Sejlunion

ABC har ikke egen klubmåler. Det vil sige at har du en sejlbåd og vil have lavet et målerbrev, ændret det gamle målerbrev skal du kontakte Dansk sejlunion for at få oplyst nærmeste klubmåler eller spørg i klubben hvordan du får lavet et målerbrev.

Hvad er et målerbrev?

Det er et dokument hvor alle bådens og sejlenes data er påført, og hvor DS er nået frem til et handicap mål for netop din båd. Med et målerbrev kan du efterfølgende deltage i kapsejladser overalt hvor man kræver et sådan. F.eks. Fyn Rundt, Sjælland Rundt eller Als Rundt. Hos mange sejlklubber kræver man at båden har et målerbrev for at deltage i deres kapsejladser.

Hvad skal måles ved en båd?
Sejl der bruges til kapsejladsen skal måles, bådens vægt og fylde i vandet skal måles.
Når man f.eks. køber et nyt sejl har producenten, i de fleste tilfælde målt sejlet, og i slået beviset, en sejlknap, en slags plombering. Mange sejlbådes skrog er allerede målt i de fleste tilfælde, men hvis man er ejer af en bådtype som der ikke produceres mange af, eller det er en One Off, er det måske nødvendigt med en opmåling og vejning, efter helt bestemte forskrifter.

Du kan få flere informationer ved at bruge Dansk Sejlunions hjemmeside:

www.sejlsport.dk

Du kan også finde en liste over alle registrerede målebreve med linket herunder:

www.websejler.dk