ajax loader

Faciliteter

På havneområdet findes klubhus, havnekontor, service bygning, miljøstation, maste hal med værksted og lagerrum. Endvidere er der, efter særlig ansøgning til bestyrelsen, mulighed for opstilling af småskure.

Mellem første og anden flydebro er der maste kran samt kajplads for isætning og optagning af både.

Havnearealet bruges i øvrigt som parkeringspladser i sejlsæsonen, og som vinterpladser for både.

Ansvarlig for havnens daglige drift og vedligeholdelse er havneudvalgsformand og havnemester.

Servicebygning

servicebygning

Klubhus

klubhus

Legeplads

 

Klubhus

klubhus-legeplads

Køkken

kokken

Servicebygning – indendøre

servicebygning-inde

Skure

skure

Miljø / affald

Informationer vedr. miljøstationen:

http://abcbaadclub.dk/wp-content/uploads/2022/07/22-07-20-affaldsplan-ABC-opdateret.pdf