ajax loader

Regler for stativer pr 1/1-2015

1. Alle nyanskaffede samt nytilkomne stativer, skal være sammenklappelige, såfremt disse ønskes opbevaret på ABC’s plads, når disse ikke er i anvendelse. Nyanskaffede samt nytilkomne vogne må ikke henstå på pladsen ubenyttet, og skal være fjernet senest 14 dage efter isætning.

2. Alle stativer samt vogne, skal som minimum være forsynet med bådens navn, på en måde så det er tydeligt og letlæseligt. Stativer samt vogne, hvor ejerforholdet ikke kan fastslåes, og som ikke er fjernet senest 14 dage efter isætning, afhændes af ABC, og en evt indtægt herfra tilfalder ABC.

3. Alle vogne skal være i en sådan stand, at de sikkert kan flyttes med båd.

4. Der må ikke forefindes løsdele (stiger, telte, presseninger o.lign.) på stativer samt vogne, der ønskes opbevaret på ABC’s plads, når disse ikke er i benyttelse.

5. Alle sammenklappelige stativer skal klappes sammen umiddelbart efter isætning. Såfremt disse ikke klappes sammen, bliver det gjort af en tilkaldt montør, og bådejeren faktureres herfor. Prisen fastsættes af montøren.

6. Stativer der skal sælges/skrottes el.lign., kan henstå på pladsen i en kortere periode efter aftale med havnemesteren