ajax loader

Nye pæle

Den sidste nye fortøjningspæl er nu slået i. Anlægsarbejdet med nye pæle har for klubben været den største investering siden etablering af ABC. Der afventes nu kun at få rettet de mangler som udestår med at få tilpasset højden på enkelte pæle.

Der gøres opmærksom på at det ikke er tilladt medlemmerne selv at skrue beslag eller andet fast på pælen samt skære i de nye pæles plastkappe. Informationsedel herom udleveres fra havnekontoret.

Mange hilsner bestyrelsen