ajax loader

 

Her finder du aktuelle opslag. Husk at ABC også har en Facebook side, hvor du også selv kan bidrage og stille spørgsmål.

——————- 00 —————–

 

Indkaldelse til Ekstra ordinær Generalforsamling for ABC og ABC Amba

________________________________________________

 

Ekstra ordinær Generalforsamling i ABC Tirsdag d. 8. januar 2019 kl: 19:00

i ABC klubhuset Kystvej 27, 6200 Aabenraa

 

Ekstra ordinær Generalforsamling i ABC a.m.b.a.Tirsdag d. 8. januar 2019

i forlængelse af ekstra ordinær generalforsamlingen i ABC klubhuset, Kystvej 27, 6200 Aabenraa

 

Dagsorden for ABC:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af 1 forslag om vedtægtsændringer, fra GF 27. nov. 2018

Forslag 1

Paragraf 7 Indkaldelse

Eksisterende:

Indkaldelse til generalforsamling sker ved almindeligt brev eller E-mail til samtlige medlemmer i Aabenraa båd Club til den af medlemmets til klubbens sidst oplyste post eller E-mail adresse. Den ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i november/december måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Forslag til ny formulering:

Indkaldelse til generalforsamling sker via E-mail til samtlige medlemmer i Aabenraa båd Club til den af medlemmets til klubbens sidst oplyste E-mail adresse. Derudover opslås indkaldelsen i klubhuset. Den ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i november/december måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

 

Dagsorden for ABC Amba:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af 3 forslag vedr. vedtægtsændringer fra GF 27 nov. 2018

 

Foreslåede vedtægtsændringer ABC Amba:

Forslag 1

Paragraf 7 Nedsættelse af havneafgift og bådpladser på land

Tilføjelse, så det bliver muligt, ifølge vedtægterne at tildele nedsat leje når en ny andel købes efter 30. juni i et år.

7.3  En ny andelshaver, der har købt en andel efter 30. juni, kan tildeles en rabat på 50 procent af havneafgiften, for det år hvor andelen er købt.

Forslag: 2

Paragraf 8.2 Indkaldelse

Eksisterende formulering: 8.2

Indkaldelse til generalforsamling sker ved almindeligt brev eller E-mail til samtlige andelshavere i Aabenraa Båd Club A.m.b.a. til den af andelshaveren til selskabet sidst oplyste post eller E-mail adresse. Den ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i november/december måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Forslag til ny formulering: 8.2

Indkaldelse til generalforsamling sker via E-mail til samtlige andelshavere i Aabenraa Båd Club A.m.b.a. til den af andelshaveren til selskabet sidst oplyste E-mail adresse. Derudover opslås indkaldelsen i klubhuset. Den ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i november/december måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Forslag 3

Paragraf 6 tilføjelse

6.4 Andelshavere, der selv ønsker at skifte til en anden bådplads, betaler i forbindelse hermed et administrationsgebyr.

Forslag til ek. GF i Amba 2018 Pdf

——————- 00 ——————-

 

Standerhejsning 2018

 

 

 

 

——————- 00 ——————-

 

 

Aktivitetskalender for 2018 i ABC

Måned

Dato

Tidspunkt

Aktivitet

Mar

19

19:00

Vetus informations aften

April

07

08:00

Fælles båd isætning

April

08

12:00

Standerhejsning

April

21

10:00

Frivillig arbejdsdag

April

28

08:00

Fælles båd isætning

Maj

01

17:00

Første tirsdags sejlads + tilmelding

Maj

05

10:00

Frivillig arbejdsdag

Maj

27

Deadline for makrellen

Maj

19/20

Pinsetur

Juni

09

11:00

Havnens dag med vild med vand

Juli

03

18:30

Sidste tirsdags sejlads inden ferien

Aug

07

18:30

Første tirsdags sejlads efter ferien

September

08

19:00

ABC fest

September

22

10:00

Barsø rundt

September

25

18:30

Sidste tirsdags sejlads i 2018

Oktober

13

08:00

Fælles bådoptagning, tilmelding i klubhuset

Oktober

16

Deadline for makrellen

Oktober

27

08:00

Fælles bådoptagning, tilmelding i klubhuset

Oktober

28

12:00

Standerstrygning

November

27

19:oo

Generalforsamling

Februar 2019

Deadline Makrellen