ajax loader

 

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

Mandag d. 18 dec. kl.: 19:00

I ABC klubhuset Kystvej 27, 6200 Aabenraa

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens forslag om ændring og tilføjelse af Amba vedtægter i § 4 stk. 4.5

  3. Evt

 Pdf fil til udskrivning

Forslag fra bestyrelsen.

Ændring og tilføjelse af Amba vedtægter

Det med gult markerede er ændring og tilføjelse.

4.5
Eventuelle ledige bådpladser kan af bestyrelsen og efter anmodning midlertidigt og tidsbestemt tildeles personer og foreninger uden andelshaverstatus, der ikke opfylder betingelserne i punkt 2.1 (sæsonpladser, kontraktlejere og studerende/lærlinge. Den tidsbestemte periode kan ved tildelingen ikke overstige to sæsoner (kalenderår). Såfremt der ikke er andelshavere – der altid har prioritet frem for lejere af sæsonpladser – der ønsker at overtage sæsonpladser senest den 31. december, forlænges den tidsbestemte periode løbende med yderligere en sæson. Har en lejer således ikke modtaget besked om, at en lejet sæsonplads skal overgå til en andelshaver senest den 31. december, har lejeren krav på leje af sæsonpladsen de følgende 2 sæsoner. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere betingelser og vilkår, herunder vederlag og eventuel oprettelse af venteliste, for leje af sæsonpladser. Kontraktlejere har opsigelsesvilkår tilsvarende de der gælder for sæsonlejere. Der optages ikke nye kontraktlejere. Vilkår for sæsonpladser til studerende/lærlinge, fremgår af 4.5.a

4.5.a

Sæsonpladser med nedsatte priser kan tildeles til studerende og lærlinge, der ikke opfylder kravet i 4.1.1, men i h.t. 4.5 og på følgende betingelser: Ved erhvervelse af pladsen og fornyelse af perioden skal lejer dokumentere læreplads eller studieforholdet. Der kan kun tildeles pladser med en bredde på max. 275 cm. Lejer må ikke udlåne eller udleje båden eller bådpladsen. Bestyrelsen skal godkende tildelingen af sæsonleje målet.

 

Første år:
Optagelsesgebyr 605,-
Kontingent 303,-
Årlig pladsgebyr -50% 3593,-
I alt 4501,-
Efterfølgende år:
Kontingent 303,-
Årlig pladsgebyr 3593,-
I alt 3896,-

Kan evt. betales kvartalsvis.

— 000 —

Havnens Dag 2017

— 000 —

Hjælpen er nær i ABC, når klubben har brug for hjælp fra medlemmerne.

—- 000 —

 

 

Hjælpen er nær