ajax loader

Her finder du aktuelle opslag. Husk at ABC også har en Facebook side, hvor du også selv kan bidrage og stille spørgsmål.

——————- 00 —————–

 

Manfed BLUES 16-11-2019

 

Kære venner i Aabenraa Båd Club,

sæsonen er slut, bådene er på land, efteråret er kommet, det er lidt trist det hele …

DERFOR VIL JEG GERNE INVITERE TIL:

NOVEMBER – BLUES

Lørdag, 16. november 2019 fra kl. 19.00 i Klubhuset

Jeg sørger for musik, lidt at spise og lidt til ganen. Der er kun plads til omkring 30 mennesker i klubhuset – tilmeld jer på listen i klubhuset, så jeg har et overblik over indkøb, gerne inden d. 12.11.!

Jeg glæder mig til at se jer alle til en hyggelig og uformel aften!

Vel mødt! Manfred +49 171 435 1646 / manfrdanielmeyer@aol.com

——————- 00 —————–

Båd optagning 2019

  1. 5 okt. og 26 okt.

Meld jer til på en liste i klubhuset, eller ring til havnemester Jan

40 29 90 82

bådoptagning 2019 som pdf fil.

——————- 00 —————–

Informationsblad   Aabenraa Båd Club

                                         September/oktober 2019

Kære medlemmer

Sommervejret blev ikke som 2018, men det bliver nok sjældent så godt. Men alligevel har mange fået en dejlig sejler sæson.

Jeg vil godt igen byde nye medlemmer hjertelig velkommen i ABC-klubben, og håbe I får mange hyggelige dage på vandet og i havnen.

Det var rart at se mange nye ansigter ved den årlige klubfest, og ved de mange grilleaftener der er blevet afholdt hos ABC.

Gæstesejlere:

ABC har virkelig haft mange besøgende gæster i 2019, det højeste antal nogensinde!! Gæsterne har været meget tilfredse med at komme i klubben, det har mange direkte givet udtryk for. Antallet af gæster kan jeg dd. ikke helt afsløre endnu i det der stadig kommer besøgende. Det kan vi berette på den kommende GF.

Kapsejlads:

Alle vores aften sejladser er afviklet hvor mange sejlere deltog, men igen alt for få fra ABC, kom nu i gang kære sejlere fra ABC, 8 havde tilmeldt sig men kun 5 fra ABC deltog aktivt. De 14 andre var fra vores naboklub ASC. D. 21. sep. blev den årlige Barsø Rundt afholdt. I kan se stillingen fra sejladserne på vores hjemmeside.

ABC Amba:

Bestyrelsen har afholdt 1 møde siden sidste Informations blad, jeg vedhæfter referatet med dette blad.

Planen for havnen er udskiftning af alle agter pæle. Man må sige at de nuværende pæle har gjort det virkelig godt. Først at fungere som ”telefonpæle” i flere år, og dernæst blive banket i havnen i 1989/90, så kan man vist ikke forlange mere. Nu har bestyrelsen lavet aftale, og fået tilbud om nye pæle, som er borerør, og plastikrør udvendig. Tilbud omfatter også bankning af alle pæle af en professionel pælebanker.

Vores sekretær Jakob, har gennemgået det nye krav der er kommet vedr. persondata loven, som alle f.eks. foreninger der har data fra medlemmer, skal opfylde. Der kommer så et krav til jer at I skal godkende at f.eks. fotos må bruges, til vores medier.

Lidt kedeligt nyt:

Vores kære havnemester Jan, har valgt at opsige sin stilling som havnemester ved udløb af kontrakten til februar. Meget ærgerligt nu gik det lige så godt. Men nu på forhånd vil vi meget gerne sige tusind tak for din ihærdighed, venlighed og hjælpsomhed over for gæster, klubben og medlemmer.

Senior gruppen:

Jan fortsætter med at være formand/tovholder for senior gruppen, rigtig dejligt Jan. I senior gruppen bliver der udført diverse opgaver på havnen, på en stille, rolig og hyggelig måde, samt på en kyndig måde, for alle har noget de er gode til, og så giver ABC et bidrag til pauserne. Så kære efterlønnere, pensionister og lign. meld jer til gruppen, og få det rart med at have udført noget for klubben/foreningen. Kontakt Jan.

Aktiviteter:

Første fælles bådoptagning er på lørdag d. 5. oktober, fra kl.: 08:00, den næste er d. 26 oktober samme tid. Husk at tilmelde jer, på listen i klubhuset, eller ringe til Jan. Prisen for optagning er væsentlig billigere ved fælles optagning. – Stander strygning er søndag d. 27. oktober, hvor ABC er vært ved en gratis brunch i klubhuset lige efter. – D. 26 november afholder vi den årlige Generalforsamling på restaurant Skyttegården kl.: 18:00. Her er ABC vært for aftensmaden, men husk at tilmelde jer til spisningen. Man kan også deltage i GF ved bare at dukke op fra kl.: 19:00.

Hjemmesiden:

Husk at se på vores hjemmeside: www.abcbaadclub.dk under > ”Sidste nyt”. På hjemmesiden kan man klikke på vores logo i øverste v. hjørne, så kommer man til forsiden. Kapsejlere kan se på resultater under > kapsejlads. I må meget gerne indsende sommer billeder fra jeres sejlture, de bliver lagt på hjemmesiden under galleri.

ABC har også en Facebook side: Aabenraa Båd Club

Vi ses til Generalforsamlingen.

Mvh/

Harry-Bjørn petersen

Formand.

______________________________________________________________________________

Posten og mailen skal ud !!

Har du fået nyt mobilnr. eller e-mail adresse er det vigtigt at informere:
sekretæren på sekretaeren@abcbaadclub.dk eller
formanden på formanden@abcbaadclub.dk Tlf. 29901616

Hent jeres stiger og lign. fra vores kære mastehal, det er kun master og bomme der må være der!!!!!

   AKTIVITETS KALENDER FOR AABENRAA BÅD CLUB

 

     

 

     

MÅNED

DATO

KL:

AKTIVITET

 

 

 

 

SEPTEMBER

14.

19:00.

ABC Klubfest

SEPTEMBER

21.

10:00.

Barsø Rundt kapsejlads

SEPTEMBER

24.

18:30.

Sidste kapsejlads og præmie uddeling

 

 

 

 

OKTOBER

5.

08:00.

Fælles bådoptagning

OKTOBER

26.

08:00.

Fælles bådoptagning

OKTOBER

27.

12:00.

Standerstrygning + fælles brunch

 

 

 

 

NOVEMBER

26.

19:00.

Generalforsamling

 

Bestyrelsen:

Formand
Harry-Bjørn Petersen
Tlf.: (+45)29901616
Mail:formanden@abcbaadclub.dk

Næstformand
Benny Lau Andersen
Tlf.: (+45)22370646
Mail Naestformand@abcbaadclub.dk

Kasserer
Rita Hansen
Tlf: 21427971
Mail kasseren@abcbaadclub.dk

Sekretær
Jakob Lund Christensen
Tlf: 60734590
Mail: sekretaeren@abcbaadclub.dk

Havneudvalgsformand
Bjarne Nielsen
Tlf: 20992720
Mail: Havneudvalgsformand@abcbaadclub.dk

Udvalg:

Annoncer
H.C.Eichner
mob: 20 49 20 63
mail: hce@bbsyd.dk

Kapsejladsudvalg
Harry Bjørn Pedersen
Mob: 29 90 16 16
Mail: harrybp@mail.dk

Tage Møller
Mob.: 30 91 42 75
Mail: tage123gt@pc.dk

Tursejlerudvalg
Alfred og Grethe Fabricius
Mob: 24240970
Mail: alfred.chr@see-you.dk

Festudvalg
Ken Petersen
Mob: 26 51 59 97
Mail: ladyogmille@gmail.com

Ulrik Rohden
mob: 29 80 95 71
mail ur@aabenraa.dk

Lorenz Peter Jacobsen
Mob: 51 20 92 37
mail piratos1903@gmail.com

Miljøudvalg
Hans Jørgen Haagensen
Tlf: 74 75 22 69
Mob.: 21 83 92 42

Seniorgruppen
Kontaktperson
Jan Kleemeyer
mob: 40 29 90 82
mail:abc.baadclub@mail.d

Lidt baggrundsinfo. for de fælles bådoptagninger.

 Vi har en tradition i ABC for at arrangere fælles isætning og optagning af vores både, med hjælp fra en af de store kraner fra SKAK. Vi har en helt unik aftale med Skak. Det betyder at der er to dage i foråret, og to dage i efteråret, hvor vi i fællesskab løser opgaven. Mange tænker måske at det er nemmere og mindre hektisk, selv at lave en aftale med en kran til opgaven. Der er dog en væsentlig grund til at vi gør det på denne måde. Det er af den simple årsag at vi har meget begrænset plads til opbevaring af bådene på land. Derfor kan vi ikke stille bådene i rækker med tilstrækkelig afstand mellem dem til at en kran kan køre mellem bådene og plukke i den rækkefølge man bliver færdig til at søsætte sin båd. Vi er derfor nødt til at pakke bådene tæt for at få plads til alle de både som skal stå på land. Uden en stor kran, der kan “plukke” bådene mellem hinanden, vil det ikke være muligt at komme i vandet når man ønsker det hvis man f.eks. i stedet vil bruge egen kran på andre dage eller tidspunkter. Hvis ikke der er nok tilslutning til de fælles isætninger og bådoptagninger vil den falde bort og bådoptagning vil blive markant dyrere. Skak får jo pr. løftet båd. Dvs. jo færre både = mindre økonomisk dækning af den store mobilkran der bliver brugt. Det er derudover et stort arbejde at planlægge og holde overblik over bådisætning og optagninger og for at holde prisen nede på en bådoptagning samt at lette koordineringen, er det en kæmpe fordel at det forgår i fællesskab og god klubånd. Vi er til dels også afhængige af at have denne slags kran, ellers ville det ikke være muligt at plukke både inde bagved på pladsen når de skal søsættes på de 2 fælles dage om foråret. Pengene vi medlemmer giver for et løft, går direkte til Skak. ABC har ingen økonomisk gevinst! Derfor kære medlemmer: Støt op om de fælles krandage, og brug det som en mulighed for at lære de andre medlemmer at kende.

 

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen og Havneudvalget.

 

Infoblad som pdf fil.

——————- 00 —————–

Kære medlemmer

Vi har i dag været en tur rundt på broerne i ABC og så hele 13 både hvor strøm kablet hang ned i vandet. Mange både ligger også med kablet konstant tilsluttet i længere tid. Det blev også konstateret i løbet af vinteren.

DET DUR BARE IKKE!!!

Vi har kontaktet en el-ingeniør fra http://www.baadteknik.dk/ for at få bekræftet at det er dårligt for bådene, ens egen og alle andre medlemmers både. (se vedhæftede mail).

For at forhindre galvanisk korrosion (tæring) på bådens mekaniske komponenter er følgende et krav:

  • Et el-kabel skal være af godkendt type fra Dansk Standard
  • Lad ikke din båd være tilsluttet i flere uger.
  • Lad ikke kablet hænge ned i vandet.

Vi bliver nød til at fjerne kablet fra el-standeren når vi ser kablet ligger i vandet

Med venlig hilsen

​Bestyrelsen​

Ladekabler i vand 

Das Ladekabel im Wasser