ajax loader

Klubben

Aabenraa Båd Club blev født d. 22 august 1977.

historie-havn

Der afholdtes stiftende generalforsamling på Folkehjemmet i Aabenraa. Det hele begyndte i ASC gamle havn i Nyhavn ved den sydlige ende af Aabenraa Skibsværft og Motorfabrik.

Mod vandfronten var der en kort kaj, på kajens sydlige ende, en maste kran og et lille slæbested. Fra skuret på land løb der en faldefærdig træbro med plads til 15 – 20 småbåde.

Ved siden af lå en flydebro, det var Skifter Marines. Derudover var der to beton broer og en træ bro hvor ABC havde sine pladser.

I 1977 krævede Aabenraas Kommune at der skulle dannes et bådelaug eller klub.
I 1979 fik klubben lov til at bygge en ny træ bro.Vi købte senere Skifters pavillon, bro og boblehal, så nu rådede klubben over 5 broer, og et klubhus. Beton broer blev udskiftet med flydebroer, da vi vidste at vi senere skulle flytte.

Kommunen bestemte at ABC skulle flytte klubhuset og boblehallen længere mod syd, og vi skulle forenes med Motorbåds klubben Sydhavnen. I 1982 blev ABC medlem af Dansk Sejlunion, Dansk Motorbåds union og Samvirkende Idrætsklubber i Aabenraa, SIKA.
Fra Aabenraa Havn blev ABC opfordret til at udarbejde en skitse for en ny ABC havn i området nord for ASC marinaen på Kystvejen, samt tage kontakt med ASC for et samarbejde. Skitsen blev udarbejdet og sendt til kommunen.

På generalforsamlingen i 1984 blev ABC nye drømme havn præsenteret. Den var tegnet af vort medlem arkitekt Jørgen Høeck. Bestyrelsen blev pålagt at arbejde videre med planen, der blev oprettet en byggefond. En række møder blev afholdt med ASC.
I 1985 blev der, på begæring af ABC afholdt et møde med kommunen, havneudvalget og ASC og ABC`s bestyrelser. Kommunen udlagde sin plan for udnyttelse af vandarealet syd for Mølleåen. Men der var ikke plads til alles ønsker, borgmesteren bad de to klubber om at forenes.

ABClayout

Et særligt havneudvalg blev oprettet, fra ABC var det Ernst Thomsen og Sten Mahler.
På generalforsamlingen i 1986 valgtes en ny formand, Svend Anton Larsen fra Aabenraa.

Det blev vedtaget at tilslutte sig Frihavns ordningen. Haar Benzin overtog arealet bag vore broer og opstillede et stort tankanlæg, der betød at vore parkerings muligheder blev sløjfet.

Tilkørselsforholdene til broerne var meget dårlige, men problemet blev løst i løbet af foråret, da Haar Benzin var færdig med sikrings volden om tankanlægget, og Stema blev færdig med bygning af en lagerhal til landbrugskalk. I 1987 blev der bygget et nyt flytbart klubhus med køkken, bad og toilet, det samme som vi har i dag.

Aabenraa kommune forsikrede at vore bro- og vand areal var sikret nogle år fremover, og lovede, at den dag klubben skulle flyttes, var de forpligtet til at hjælpe os til nye områder, tillige med de øvrige vandklubber. Nu kunne vi skimte solen bag skyerne-.
I 1990 blev ABC nye havn indviet, med utrolig stor frivillig arbejdskraft.